Хотел Нимфа - Ривиера

Направа на нова покривна система винкел фалц, материал: медна ламарина

По исканена възложителя, всички нови СМР са в същата визия като останата част на хотелът