Рефлексни покривни бои

General Reflect е гама от специални покривни светлоотразиотелни бои, със сертификат* за светлоотразителна способност (R), топлинно излъчване (E) и индекс на светлоотразяване (SRI). 

Стойностите на тези параметри са от основно значение за намаляване на ефекта "градски топлинен остров" (повишаване на температурата на въздуха, поради прегряване на сградните повърхности) и удължаване на експлоатационния живот на покривните мембрани.

Боите на General Reflect се отличават със светлоотразителна способност > 80%. Нанесени върху битумни мембрани понижават температурата на покрива от 80ºC на < 40ºC!.

*Продуктите са сертифицирани чрез SRI тестове за светлоотразителна способност, извършени в EELab, University of Modena and Reggio Emilia.

Ползите:

Ползи за собственици и обитатели:

  • Намалявате сметките за ток, тъй като се понижава необходимостта от употреба на климатици през лятото;
  • Повишава се комфорта във вътрешността на сградите без климатична система;
  • Понижава се температурата на покрива, което предотвратява появата на пукнатини и нагъвания, вследствие на топлинното въздействие, и по този начин се удължава живота на покрива.

Ползи за обществото и околната среда

Белите покриви, особенно ако са изпълнени върху голям брой сгради в едно населено място, могат да имат значителен ефект за:

  • Намаляване прегравянето в градските зони - познато като "градски топлинен остров";
  • Ограничаване случаите на върхово натоварване върху електропреностната мрежа;
  • Понижаване на вредните емисии на парникови газове, чрез намаляване употребата на електроенергия за охлаждане през лятото.

 

*Ефектът "градски топлинен остров" се появява като повишаване на температурата в населените райони в резултат на:

  • Намаляване растителността за сметка на сградите;
  • Наличието на черни повърхности като покриви и пътища;
  • Друга абсорбираща топлината инфраструктура;

Този проблем допринася за по-висока консумация на енергия през лятото, съответно по-голямо натоварване на електропреносната мрежа, повишава замърсяването и може да предизвика здравословни проблеми като астма. Усеща се особенно осезателно в т.нар. "горещи точки" - райони, в които се отчита прегряване, поради замърсяване, екологични злоупотреби и индустриализация. В такива места ползвата от "белите покриви" е значителна. Същото е в сила и за районите с горещ климат.

Информация за инциативата The NYC CoolRoofs можете да получите на адрес: www.nyc.gov/coolroofs